Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Gạo Trắng Trăng Thanh (Karaoke)
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Liên Khúc: Rước Tình Về Với Quê Hương; Tình Ca Trên Lúa; Gạo Trắng Trăng Thanh (Karaoke) - Nguyễn Hưng; Ái Vân; Thế Sơn; Hoàng Lan; Thái Châu; Mỹ Huyền

Liên Khúc: Rước Tình Về Với Quê Hương; Tình Ca Trên Lúa; Gạo Trắng Trăng Thanh (Karaoke)

Nguyễn Hưng; Ái Vân; Thế Sơn; Hoàng Lan; Thái Châu; Mỹ Huyền

6:20
720x480

Video Clip -> Việt Nam

Hoàng Thi Thơ (1997)

5.497

2

5:52
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Đêm Trao Kỷ Niệm AsiaCDCS (2016) Listen Album

1.892

Liên Khúc: Gạo Trắng Trăng Thanh; Trăng Rụng Xuống Cầu - Đặng Thế Luân; Trúc Mi

6:48
720x480

Video Clip -> Việt Nam

Hoàng Thi Thơ (2015)

819

4

5:51
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Đêm Trao Kỉ Niệm (2016) Listen Album

626

5

Liên Khúc: Trăng Về Thôn Dã; Gạo Trắng Trăng Thanh

Nguyễn Nhật Tân; Lâm Hoàng Nghĩa

4:37
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ (2018)

55

6

Gạo Trắng Trăng Thanh

Quang Bình; Trang Thanh Lan

5:23
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Gạo Trắng Trăng Thanh (1994) Listen Album

453

7

Gạo Trắng Trăng Thanh

Quang Bình; Trang Thanh Lan

5:23
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Gạo Trắng Trăng Thanh GNCD194 (1994) Listen Album

175

Gạo Trắng Trăng Thanh - Quang Bình; Trang Thanh Lan

Gạo Trắng Trăng Thanh

Quang Bình; Trang Thanh Lan

5:17
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Hoàng Thi Thơ

898

9

5:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Gạo Trắng Trăng Thanh (2015) Listen Album

2.547

10

5:17
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Thi Thơ; Album: Lỡ Làng (2015) Listen Album

3.143

11

Gạo Trắng Trăng Thanh (Tân Cổ)

Dũng Thanh Lâm; Thanh Thanh Hoa

5:47
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Album: Cải Lương - Một Kiếp Đoạn Trường (Pre 75) Listen Album

341

12

Gạo Trắng Trăng Thanh (Pre 75)

Duy Khánh; Thanh Tuyền

5:55
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 24 (Pre 75) Listen Album

320

13

Gạo Trắng Trăng Thanh (Pre 75)

Duy Khánh; Thanh Tuyền

5:55
256kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ

158

14

Gạo Trắng Trăng Thanh

Nguyễn Hữu Thiết; Ngọc Cẩm

5:04
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Tình Khúc: Quê Hương Yêu Dấu 1 (Trước 1975) CD01 (1970) Listen Album

203

15

Gạo Trắng Trăng Thanh

Ngọc Cẩm; Nguyễn Hữu Thiếc

4:59
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1 (1970) Listen Album

2.556

16

Gạo Trắng Trăng Thanh

Tốp 12 Solo Cùng Bolero

4:37
192kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Thi Thơ (2016)

1.000

17

Gạo Trắng Trăng Thanh

Ngọc Cẩm; Nguyễn Hữu Thiết

5:42
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Thi Thơ; Album: Nhớ Việt Nam Xưa (2014) Listen Album

80

18

Gạo Trắng Trăng Thanh

Trường Sơn; Kim Thư

5:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Hai Trái Tim Song Song Listen Album

1.004

19

Gạo Trắng Trăng Thanh

Sơn Ca; Bùi Thiện

6:05
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Thi Thơ; Album: Cô Thắm Về Làng TLCD060 Listen Album

2.767

20

Gạo Trắng Trăng Thanh

Hoàng Anh; Tài Nguyễn

6:20
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ

2.160

21

Gạo Trắng Trăng Thanh (Vọng Cổ)

Minh Vương; Lệ Thuỷ

5:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Nhạc: Hoàng Thi Thơ; Vọng Cổ: Loan Thảo; Album: Tiếng Hát Minh Vương & Lệ Thuỷ: Gạo Trắng Trăng Thanh CD01 (2001) Listen Album

328

22

Gạo Trắng Trăng Thanh (Tân Cổ)

Minh Vương; Lệ Thuỷ

7:11
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Thi Thơ; Album: Tân Cổ Giao Duyên 9 - Em Bé Quê (Pre 75) Listen Album

2.267

23

Gạo Trắng Trăng Thanh (Pre 75)

Ngọc Cẩm; Hữu Thiết

4:59
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Ngọc Cẩm Và Nguyễn Hữu Thiết 1: Tiếng Hát Quê Hương (Pre 75) Listen Album

1.119

24

Gạo Trắng Trăng Thanh (Tân Cổ)

Kim Tiểu Long; Y Phụng

8:05
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Thi Thơ; Album: Dấu Chân Kỷ Niệm (2015) Listen Album

837

25

Gạo Trắng Trăng Thanh (Pre 75)

Ngọc Cẩm; Nguyễn Hữu Thiết

5:08
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Thi Thơ; Album: Đĩa Nhựa Vol 3 - Nhạc Tiền Chiến 2 Listen Album

78

Album: Gạo Trắng Trăng Thanh (Karaoke)
Đêm Trao Kỷ Niệm AsiaCDCS (2016)
Đặng Thế Luân; Trúc Mi
Lossless
Đêm Trao Kỉ Niệm (2016)
Đặng Thế Luân; Trúc Mi
320kbps
Gạo Trắng Trăng Thanh (1994)
Quang Bình; Trang Thanh Lan
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)