Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: IZ*ONE
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Akimoto Yasushi; Leegi (Oreo); Yongbae (RBW); Album: COLOR*IZ (EP) CMAC-11314 (2018) Listen Album

1.597

2

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Baekgom; Ppaekkom; So Jay; Park Gi Tae; Album: COLOR*IZ (EP) CMAC-11314 (2018) Listen Album

1.528

3

4:08
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Album: COLOR*IZ (EP) CMAC-11314 (2018) Listen Album

1.872

1000% (IZ*ONE 'COLOR*IZ' Debut Show-Con) - IZ*ONE

4:00
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

135

O' My! (IZ*ONE 'COLOR*IZ' Debut Show-Con) - IZ*ONE

3:48
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Jo Yun Gyeong; Hidden Sound (HSND); Han Gang (HSND); Sin Jae Yeong (HSND) (2018)

70

We Together (IZ*ONE Version) (IZ*ONE 'COLOR*IZ' Debut Show-Con) - IZ*ONE

4:11
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Baekgom; Ppaekkom; So Jay; Park Gi Tae (2018)

111

7

4:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Flow Blow; Airair; Louise Frick Sveen; Produce 48; Album: COLOR*IZ (EP) CMAC-11314 (2018) Listen Album

1.958

Pick Me (IZ*ONE 'COLOR*IZ' Debut Show-Con) - IZ*ONE

4:41
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

152

La Vie En Rose (IZ*ONE 'COLOR*IZ' Debut Show-Con) - IZ*ONE

4:46
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

MosPick (2018)

144

Rumor (IZ*ONE 'COLOR*IZ' Debut Show-Con) - IZ*ONE

3:18
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

382

You're In Love, Aren't You? (IZ*ONE Version) (IZ*ONE 'COLOR*IZ' Debut Show-Con) - IZ*ONE

4:12
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2018)

114

Memory (IZ*ONE 'COLOR*IZ' Debut Show-Con) - IZ*ONE

3:21
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Boombastic; So Jay (2018)

81

13

4:10
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Album: Twelve (Special Edition) (2020) Listen Album

9

14

3:30
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Album: Twelve (Special Edition) (2020) Listen Album

16

15

With*One

IZ*ONE

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Oneiric Diary (EP) (2020) Listen Album

681

16

Panorama

IZ*ONE

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: One-reeler / Act IV (EP) (2020) Listen Album

2.613

17

Fiesta

IZ*ONE

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Bloom*Iz CMAC-11485 (2020) Listen Album

5.801

18

Violeta

IZ*ONE

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Heart*Iz (EP) CMAC-11398 (2019) Listen Album

10.868

19

Sequence

IZ*ONE

3:10
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: One-reeler / Act IV (EP) (2020) Listen Album

403

20

Island

IZ*ONE

3:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: One-reeler / Act IV (EP) (2020) Listen Album

218

21

Spaceship

IZ*ONE

2:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Bloom*Iz CMAC-11485 (2020) Listen Album

815

22

Colors

IZ*ONE

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Tenjo; Kebee; Fixman; Muna; Album: COLOR*IZ (EP) CMAC-11314 (2018) Listen Album

2.365

23

Highlight

IZ*ONE

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Heart*Iz (EP) CMAC-11398 (2019) Listen Album

1.903

24

Dreamlike

IZ*ONE

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Bloom*Iz CMAC-11485 (2020) Listen Album

712

25

Up

IZ*ONE

3:12
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Heart*Iz (EP) CMAC-11398 (2019) Listen Album

1.780

Album: IZ*ONE
COLOR*IZ (EP) CMAC-11314 (2018)
IZ*ONE
Lossless
Twelve (Special Edition) (2020)
IZ*ONE
Lossless
Oneiric Diary (EP) (2020)
IZ*ONE
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)