Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Like Ooh-Ahh
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Like Ooh-Ahh

Twice

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Story Begins (EP) (2015) Listen Album

32.278

Like Ooh-Ahh - Twice

Like Ooh-Ahh

Twice

4:31
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

4.532

Beat

Like Ooh-Ahh

Twice

3:37
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Twicecoaster: Lane 2 (Special Album) (2017) Listen Album

1.108

4

Like Ooh-Ahh

Twice

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

477

5

3:35
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

5.415

Do It Again; Like Ooh-Ahh (M Countdown Debut Stage 151022) - Twice

5:51
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

522

Like Ooh-Ahh (Debut Showcase 151020) - Twice

3:39
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

278

Do It Again; Like Ooh-Ahh (Music Bank Debut Stage 151023) - Twice

6:19
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

315

Do It Again; Like Ooh-Ahh (Music Core Debut Stage 151024) - Twice

5:22
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

259

Do It Again; Like Ooh-Ahh (Inkigayo Debut Stage 151025) - Twice

5:25
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

367

Like Ooh-Ahh (The Show Debut Stage 151027) - Twice

3:45
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

372

Like Ooh-Ahh (M Countdown 151029) - Twice

3:35
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

256

Like Ooh-Ahh (Music Bank 151030) - Twice

3:35
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

198

Like Ooh-Ahh (Dance Practice) - Twice

3:34
HD 720p

Video Clip -> Hàn

(2015)

961

Like Ooh-Ahh (Dance Version) - Twice

3:35
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

443

Like Ooh-Ahh (Inkigayo Jeju Special 151101) - Twice

3:38
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

148

Like Ooh-Ahh (The Show 151103) - Twice

4:06
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

139

Like Ooh-Ahh (M Countdown 151105) - Twice

3:35
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

161

Like Ooh-Ahh (Music Bank 151106) - Twice

3:33
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

217

Like Ooh-Ahh (Simply K-pop Debut Stage 151106) - Twice

4:47
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

77

Like Ooh-Ahh (Music Core 151107) - Twice

3:36
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

241

Like Ooh-Ahh (Inkigayo 151108) - Twice

3:37
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

270

Like Ooh-Ahh (The Show 151110) - Twice

3:36
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

257

Like Ooh-Ahh (Simply K-pop 151113) - Twice

3:48
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

101

Like Ooh-Ahh (Music Core 151114) - Twice

3:02
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2015)

163

Album: Like Ooh-Ahh
The Story Begins (EP) (2015)
Twice
Lossless
Twicecoaster: Lane 2 (Special Album) (2017)
Twice
Lossless
#TWICE WPCL-12634 (2017)
Twice
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)