Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Người Tình Và Quê Hương
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Người Tình Và Quê Hương - Băng Tâm

4:45
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Trịnh Lâm Ngân (2018)

3.634

2

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Đôi Bóng TCHM02 (1992) Listen Album

861

3

4:49
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Trịnh Lâm Ngân

824

4

4:13
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Cuối Đường Kỷ Niệm 43 (1993) Listen Album

335

5

5:05
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Dạ Lan 11 - Mưa Đầu Mùa (Tape) DL11 Listen Album

491

6

4:34
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Lưu Hồng 4: Tình Ca Tuyệt Vời (Tape) Listen Album

2.995

7

5:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Đoạn Buồn Đêm Mưa HACD185 (2000) Listen Album

1.606

8

4:39
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Phố Vắng Em Rồi LVCD077 (1990) Listen Album

968

9

5:44
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Tình Ca Lính KLCD005 Listen Album

3.003

10

5:42
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Trịnh Lâm Ngân; Album: Tình Ca Quê Hương 2 KECD21 (1997) Listen Album

61

11

5:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Hát Cho Mai Sau LVCD057 (1990) Listen Album

975

12

Người Tình Và Quê Hương

Thanh Phong; Thanh Tuyền

4:49
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Hương Ca Vô Tận (Tape) CS104 (1989) Listen Album

2.711

13

4:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Thương Muộn TLCD043 Listen Album

4.489

14

Người Tình Và Quê Hương

Thanh Phong; Thanh Tuyền

4:49
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Hương Ca Vô Tận TLCD004 Listen Album

5.838

15

5:03
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Người Tình Và Quê Hương MHCD (2016) Listen Album

125

16

4:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân (2000)

955

17

4:49
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Đêm Trên Vùng Đất Lạ (2014) Listen Album

2.354

18

5:30
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Mùi Lý Dạ Huơng HACD (2000) Listen Album

1.283

19

5:25
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Người Tình Và Quê Hương MQCD10 Listen Album

320

20

5:01
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân

616

21

6:23
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Ngày Xưa Bây Giờ MHCD303 Listen Album

568

22

5:13
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Tìm Nhau CDCS58 (2015) Listen Album

3.293

23

4:38
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Thành Phố Buồn CD101 (1998) Listen Album

465

24

Người Tình Và Quê Hương

Sơn Hạ; Dương Ngọc Thái; Thành Lê

5:01
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân

1.376

25

5:44
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Trịnh Lâm Ngân; Album: 30 Năm Viễn Xứ Vol.8 (2005) Listen Album

780

Album: Người Tình Và Quê Hương
Đôi Bóng TCHM02 (1992)
Tuấn Vũ
Lossless
Cuối Đường Kỷ Niệm 43 (1993)
Thanh Tuyền
Lossless
Dạ Lan 11 - Mưa Đầu Mùa (Tape) DL11
Thy Vân
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)