Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Người Tình Và Quê Hương
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Người Tình Và Quê Hương - Băng Tâm

4:45
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Trịnh Lâm Ngân (2018)

3.154

2

4:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân (2000)

765

3

5:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Hát Cho Mai Sau LVCD057 (1990) Listen Album

825

4

4:34
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Lưu Hồng 4: Tình Ca Tuyệt Vời (Tape) Listen Album

2.885

5

Người Tình Và Quê Hương

Thanh Phong; Thanh Tuyền

4:49
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Hương Ca Vô Tận TLCD004 Listen Album

5.718

6

5:25
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Người Tình Và Quê Hương MQCD10 Listen Album

253

7

4:39
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Phố Vắng Em Rồi LVCD077 (1990) Listen Album

806

8

5:13
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Tìm Nhau CDCS58 (2015) Listen Album

3.203

9

5:44
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Tình Ca Lính KLCD005 Listen Album

2.884

10

5:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Đoạn Buồn Đêm Mưa HACD185 (2000) Listen Album

1.504

11

4:27
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân

1.535

12

5:02
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Đêm Say GoldCD007 (1995) Listen Album

923

13

5:27
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân

1.669

14

6:00
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Cay Đắng Bờ Môi - Mưa Đêm Ngoại Ô - Tình Ca Muôn Thuở 7 Listen Album

177

15

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Đôi Bóng TCHM02 (1992) Listen Album

596

16

5:02
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Một Lần Miên Viễn Xót Xa NDBDCD037 Listen Album

166

17

5:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Trường Sơn 3: Quê Hương Và Người Tình TSCD03 (1970) Listen Album

281

18

5:52
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân

755

19

Người Tình Và Quê Hương

Sơn Hạ; Dương Ngọc Thái; Thành Lê

5:01
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân

1.352

20

4:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Thương Muộn TLCD043 Listen Album

4.409

21

4:30
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Trịnh Lâm Ngân (2013)

855

22

4:37
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân

107

23

4:49
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Trịnh Lâm Ngân

770

24

4:49
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Đêm Trên Vùng Đất Lạ (2014) Listen Album

2.303

25

5:30
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Lâm Ngân; Album: Mùi Lý Dạ Huơng HACD (2000) Listen Album

1.251

Album: Người Tình Và Quê Hương
Hát Cho Mai Sau LVCD057 (1990)
Duy Khánh
Lossless
Lưu Hồng 4: Tình Ca Tuyệt Vời (Tape)
Lưu Hồng
Lossless
Hương Ca Vô Tận TLCD004
Thanh Phong; Thanh Tuyền
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)