Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Nhậm Nhiên
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phóng Nhậm Hoang Lương (放任荒凉) (2020) Listen Album

86

2

Nhìn Thấu (看穿)

Nhậm Nhiên

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nhìn Thấu (看穿) (Single) (2017) Listen Album

174

Beat

Nhìn Thấu (看穿)

Nhậm Nhiên

4:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Nhìn Thấu (看穿) (Single) (2017) Listen Album

5

Beat

Ngạc Nhiên (惊喜)

Nhậm Nhiên

5:04
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Ngạc Nhiên (惊喜) (Single) (2020) Listen Album

2

5

Ngạc Nhiên (惊喜)

Nhậm Nhiên

5:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngạc Nhiên (惊喜) (Single) (2020) Listen Album

42

6

Niệm (念)

Nhậm Nhiên

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Tiện (Đàm Băng Nghiêu); Nhan Tiểu Kiện; Album: Niệm (念) (Single) (2021) Listen Album

24

7

Hồng (红)

Nhậm Nhiên

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng (红) Single (2019) Listen Album

380

Beat

Hồng (红)

Nhậm Nhiên

3:37
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hồng (红) Single (2019) Listen Album

34

9

Bạn Cũ (旧友)

Nhậm Nhiên

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Sở Nhiên; Khâu Mộc Dương; Album: Ngày Mai Khởi Hành (明日启程) (EP) (2021) Listen Album

15

10

Bại Tướng (败将)

Nhậm Nhiên

4:44
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bại Tướng (败将) (Single) (2019) Listen Album

335

11

Quá Khứ (过往)

Nhậm Nhiên

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đổng Gia Hồng; Vi Tinh Đệ; Album: Ngày Mai Khởi Hành (明日启程) (EP) (2021) Listen Album

7

12

Nghe Nói (听说)

Nhậm Nhiên

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nghe Nói (听说) (Single) (2019) Listen Album

80

13

Con Rối (傀)

Nhậm Nhiên

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Rối (傀) Single (2019) Listen Album

237

14

Phi Điểu (飞鸟)

Nhậm Nhiên

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

91

Beat

Xảo Quyệt (刁钻)

Nhậm Nhiên

3:44
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Xảo Quyệt (刁钻) (Single) (2020) Listen Album

2

16

Khổng Tước (孔雀)

Nhậm Nhiên

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khổng Tước (孔雀) (Single) (2020) Listen Album

34

17

Không Đẹp (不美)

Nhậm Nhiên

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

26

18

4:25
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hà Anh; Album: Nhìn Nhầm Người (Single) (2020) Listen Album

47

Beat

Nghe Nói (听说)

Nhậm Nhiên

3:40
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Nghe Nói (听说) (Single) (2019) Listen Album

2

20

Vô Tâm (无心)

Nhậm Nhiên

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Nhỏ Đến Lớn (从小到大) (EP) (2016) Listen Album

24

21

Đôi Môi (唇语)

Nhậm Nhiên

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Nhỏ Đến Lớn (从小到大) (EP) (2016) Listen Album

15

22

Xảo Quyệt (刁钻)

Nhậm Nhiên

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xảo Quyệt (刁钻) (Single) (2020) Listen Album

36

23

Máy Bay (飞机)

Nhậm Nhiên

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Máy Bay (飞机) (Single) (2019) Listen Album

68

Beat

Con Rối (傀)

Nhậm Nhiên

3:51
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Con Rối (傀) Single (2019) Listen Album

12

Beat

Máy Bay (飞机)

Nhậm Nhiên

4:40
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Máy Bay (飞机) (Single) (2019) Listen Album

1

Album: Nhậm Nhiên
Phóng Nhậm Hoang Lương (放任荒凉) (2020)
Nhậm Nhiên
Lossless
Nhìn Thấu (看穿) (Single) (2017)
Nhậm Nhiên
Lossless
Ngạc Nhiên (惊喜) (Single) (2020)
Nhậm Nhiên
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)