Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Nhậm Nhiên
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phóng Nhậm Hoang Lương (放任荒凉) (2020) Listen Album

92

2

Ngạc Nhiên (惊喜)

Nhậm Nhiên

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tưởng Tưởng; Lý Gia Ninh; Dương Vân Tường; Album: Ren然 (2021) Listen Album

5

3

Nhìn Thấu (看穿)

Nhậm Nhiên

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nhìn Thấu (看穿) (Single) (2017) Listen Album

197

4

Ngạc Nhiên (惊喜)

Nhậm Nhiên

5:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngạc Nhiên (惊喜) (Single) (2020) Listen Album

50

Beat

Nhìn Thấu (看穿)

Nhậm Nhiên

4:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Nhìn Thấu (看穿) (Single) (2017) Listen Album

5

Beat

Ngạc Nhiên (惊喜)

Nhậm Nhiên

5:04
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Ngạc Nhiên (惊喜) (Single) (2020) Listen Album

2

7

Niệm (念)

Nhậm Nhiên

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Tiện (Đàm Băng Nghiêu); Nhan Tiểu Kiện; L+R Vương Lộ; Album: Ren然 (2021) Listen Album

13

8

Di (咦)

Nhậm Nhiên

3:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhan Tiểu Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Ren然 (2021) Listen Album

9

9

Hồng (红)

Nhậm Nhiên

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng (红) Single (2019) Listen Album

386

10

Niệm (念)

Nhậm Nhiên

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Tiện (Đàm Băng Nghiêu); Nhan Tiểu Kiện; Album: Niệm (念) (Single) (2021) Listen Album

29

Beat

Hồng (红)

Nhậm Nhiên

3:37
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hồng (红) Single (2019) Listen Album

34

12

Vui Vẻ (雀跃)

Nhậm Nhiên

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chu Cáp; Vương Bách Hồng; Album: Vui Vẻ (雀跃) (Single) (2021) Listen Album

92

13

Bại Tướng (败将)

Nhậm Nhiên

4:44
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bại Tướng (败将) (Single) (2019) Listen Album

405

14

Khổng Tước (孔雀)

Nhậm Nhiên

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thân Danh Lợi; Nhan Tiểu Kiện; Album: Ren然 (2021) Listen Album

8

15

Không Trốn (不逃)

Nhậm Nhiên

4:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Khúc: Tiểu 5; Lương An Bân; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

18

16

Niệm (念) (Remix版)

Nhậm Nhiên

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Tiểu Tiện (Đàm Băng Nghiêu); Nhan Tiểu Kiện; L+R Vương Lộ; Album: Ren然 (2021) Listen Album

4

17

Người Xấu (坏人)

Nhậm Nhiên

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tinh Đệ (Vi Tinh Đệ); Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

13

Beat

Vui Vẻ (雀跃)

Nhậm Nhiên

3:52
Lossless

Playback -> Hoa

Chu Cáp; Vương Bách Hồng; Album: Vui Vẻ (雀跃) (Single) (2021) Listen Album

4

19

Bạn Cũ (旧友)

Nhậm Nhiên

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Sở Nhiên; Khâu Mộc Dương; Album: Ngày Mai Khởi Hành (明日启程) (EP) (2021) Listen Album

55

20

Mùa Đông (冬意)

Nhậm Nhiên

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu 5; Lương An Bân; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

23

Beat

Xảo Quyệt (刁钻)

Nhậm Nhiên

3:44
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Xảo Quyệt (刁钻) (Single) (2020) Listen Album

2

22

Máy Bay (飞机)

Nhậm Nhiên

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Máy Bay (飞机) (Single) (2019) Listen Album

72

23

Con Rối (傀)

Nhậm Nhiên

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Rối (傀) Single (2019) Listen Album

246

24

Quá Khứ (过往)

Nhậm Nhiên

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đổng Gia Hồng; Vi Tinh Đệ; Album: Ngày Mai Khởi Hành (明日启程) (EP) (2021) Listen Album

11

25

Phi Điểu (飞鸟)

Nhậm Nhiên

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

100

Album: Nhậm Nhiên
Phóng Nhậm Hoang Lương (放任荒凉) (2020)
Nhậm Nhiên
Lossless
Ren然 (2021)
Nhậm Nhiên
Lossless
Nhìn Thấu (看穿) (Single) (2017)
Nhậm Nhiên
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)