Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Sao Đổi Ngôi
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

6:25
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Bảo Trường; Album: Tình Khúc Bảo Trường - Sao Đổi Ngôi Listen Album

1.031

2

Sao Đổi Ngôi

Quang Lê; Châu Ngọc Hà

4:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi; Album: Khi Mình Xa Nhau CD006 (2016) Listen Album

2.886

3

Sao Đổi Ngôi

Hồ Quốc Bửu; Diễm Trang

5:41
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi; Album: Sao Đổi Ngôi Listen Album

2.573

4

Sao Đổi Ngôi

Đan Trường

4:35
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lời: Lê Minh Kha; Album: Đến Một Lúc Nào Đó Vol.11 (2004) Listen Album

25.996

5

Sao Đổi Ngôi

Thanh Tuyền

4:26
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Huy Phong; Album: Nỗi Buồn Hoa Phượng (Tape) TL26 Listen Album

904

6

Sao Đổi Ngôi

Giao Linh

5:00
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi; Album: Cuối Nẻo Đường Tình GLCD007 (1990) Listen Album

6.579

7

Sao Đổi Ngôi

Trường Vũ

4:36
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Đêm Buồn Tỉnh Lẻ PHCD085 Listen Album

2.102

8

Sao Đổi Ngôi

Mạnh Quỳnh; Khả Tú

5:39
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Thuyền Hoa NĐBDCD016 (1997) Listen Album

3.951

9

Sao Đổi Ngôi

Như Hoa

4:31
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi; Album: Khúc Nhạc Tình (2017) Listen Album

102

10

Sao Đổi Ngôi

Chế Linh

4:31
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Thói Đời LVCD033 (2001) Listen Album

88

11

Sao Đổi Ngôi

Đình Văn; Tài Linh

5:39
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi; Album: Màu Xanh Kỷ Niệm MHCD126 Listen Album

2.489

12

Sao Đổi Ngôi

Châu Ngọc Hà; Quang Lê

4:44
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Tú Nhi; Album: Khi Mình Xa Nhau QLCD6 (2016) Listen Album

1.731

13

Sao Đổi Ngôi

Mạnh Quỳnh

5:44
64kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Bảo Trường

762

14

Sao Đổi Ngôi

Hà Trần

3:30
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Kim Ngọc

184

15

Sao Đổi Ngôi

Nghi Văn

10:51
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Bảo Trường

260

16

Sao Đổi Ngôi

Lý Diệu Linh; Chế Khanh

5:54
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi

3.091

17

Sao Đổi Ngôi

Tâm Đoan

5:18
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Người Mang Tâm Sự (2002) Listen Album

3.262

18

Sao Đổi Ngôi

Chế Linh

4:12
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Thành Phố Buồn 2 VCD001 (2002) Listen Album

35

19

Sao Đổi Ngôi

Trần Thu Hà

3:30
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Kim Ngọc; Album: Thanh Lam & Hà Trần (2004) Listen Album

841

Sao Đổi Ngôi - Chế Khanh; Lý Diệu Linh

Sao Đổi Ngôi

Chế Khanh; Lý Diệu Linh

6:03
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Tú Nhi

3.280

21

Sao Đổi Ngôi

Quỳnh Mai; Trung Đức

5:36
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi

283

22

Sao Đổi Ngôi

Cao Hoài Đông; Châu Minh

5:53
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi

703

23

Sao Đổi Ngôi

Ngọc Huyền

4:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi; Album: Sao Đổi Ngôi MHCD302 Listen Album

592

24

4:32
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

284

25

Sao Đổi Ngôi

Kim Tuyền; Nhật Đông

5:50
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi

220

Album: Sao Đổi Ngôi
Tình Khúc Bảo Trường - Sao Đổi Ngôi
Ý Lan
Lossless
Khi Mình Xa Nhau CD006 (2016)
Quang Lê; Châu Ngọc Hà
Lossless
Sao Đổi Ngôi
Hồ Quốc Bửu; Diễm Trang
320kbps
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)