Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Tan Dun
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Tan Dun

The Eternal Vow; Crouching Tiger; Hidden Dragon OST; Various Artists

5:07
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

164

Beat

Titan Dune

Two Steps From Hell

2:12
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Archangel (2011) Listen Album

923

Beat

Titan Dune

Two Steps From Hell

2:10
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Power Of Darkness: Volume 2 (Action) (2010) Listen Album

170

Beat

Tan Dun: The Banquet 2. Waiting

Gao Jian; Lang Lang; Shanghai Symphony Orchestra; Tan Dun

2:05
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Dreams Of China (Bonus Track) (2015) Listen Album

126

Beat

Tan Dun: The Banquet 3. In The Bamboo Forest

Gao Jian; Shanghai Opera House Chorus; Shanghai Percussion Ensemble; Shanghai Symphony Orchestra; Tan Dun

4:07
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Dreams Of China (Bonus Track) (2015) Listen Album

145

Beat

Tan Dun: The Banquet 8. Lost Days

Gao Jian; Lang Lang; Shanghai Symphony Orchestra; Tan Dun

2:11
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Dreams Of China (Bonus Track) (2015) Listen Album

255

Beat

Tan Dun: The Banquet 6. Sword Dance

Gao Jian; Shanghai Percussion Ensemble; Shanghai Symphony Orchestra; Tan Dun

1:52
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Dreams Of China (Bonus Track) (2015) Listen Album

97

Beat

Tan Dun: The Banquet 10. Exile To Snowy West

Gao Jian; Lang Lang; Shanghai Percussion Ensemble; Shanghai Symphony Orchestra; Tan Dun

2:20
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Dreams Of China (Bonus Track) (2015) Listen Album

138

Beat

2:46
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Dreams Of China (Bonus Track) (2015) Listen Album

82

Beat

1:47
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Dreams Of China (Bonus Track) (2015) Listen Album

77

Beat

Sorrow

Tan Dun

4:02
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

179

Beat

Farewell

Tan Dun

2:25
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

167

Beat

Hero Overture

Tan Dun

4:21
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Live Image 4 - Emotional & Relaxing (2004) Listen Album

201

Beat

Night Fight

Tan Dun

3:10
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

173

Beat

Silk Road

Tan Dun

3:08
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

141

Beat

The Encounter

Tan Dun

2:40
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

137

Beat

4:33
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

133

Beat

The Eternal Vow

Tan Dun

3:01
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

157

Beat

2:16
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

133

Beat

To The South

Tan Dun

2:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

131

Beat

3:24
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

218

Beat

4:23
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

144

Beat

3:46
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

114

Beat

3:34
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

150

Beat

Intoxication

Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra

2:34
Lossless

Playback -> Hoa

Tan Dun; Album: On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993) Listen Album

146

Album: Tan Dun
Archangel (2011)
Two Steps From Hell
Lossless
Dreams Of China (Bonus Track) (2015)
Gao Jian; Lang Lang; Shanghai Symphony Orchestra; Tan Dun
Lossless
Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
Tan Dun
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)