Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: bien man nhat truong
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Biển Mặn

Nhật Trường

6:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Chuyện Giàn Thiên Lý 1 AsiaCD059 (1991) Listen Album

39.741

2

Biển Mặn

Nhật Trường

6:27
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Nhật Trường Hát Một Mình CD15 (1999) Listen Album

644

3

Biển Mặn

Nhật Trường

6:53
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Anh Về Với Em NVCD007 Listen Album

1.578

4

Biển Mặn

Nhật Trường

6:29
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Tình Ca Trần Thiện Thanh 7 NVCD (2008) Listen Album

1.225

5

Biển Mặn

Nhật Trường

6:27
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Nhật Trường 7 - Hát Cho Lính Và Những Người Yêu Lính NTCD007 (1997) Listen Album

2.863

6

Biển Mặn

Nhật Trường

6:54
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Rừng Lá Thấp TQCD028 (1993) Listen Album

966

7

Biển Mặn

Nhật Trường

6:13
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh

280

Biển Mặn - Nhật Trường

Biển Mặn

Nhật Trường

6:11
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Trần Thiện Thanh

1.239

Beat

Biển Mặn

Nhật Trường

6:10
320kbps

Playback -> Việt Nam

Trần Thiện Thanh

190

Biển Mặn (Karaoke) - Nhật Trường

Biển Mặn (Karaoke)

Nhật Trường

6:17
720x480

Video Clip -> Việt Nam

Trần Thiện Thanh (1997)

1.710

11

Biển Mặn (Pre 75)

Nhật Trường

4:20
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 7 (Pre 75) Listen Album

1.211

12

Biển Mặn (Pre 75)

Nhật Trường

4:20
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 8 (Pre 75) Listen Album

309

13

Biển Mặn

Đặng Thế Luân; Nhật Trường

6:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Khóc Mẹ Đêm Mưa ACD233 Listen Album

9.017

14

Biển Mặn

Nguyễn Nhật Tân

6:09
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh

537

15

Biển Mặn

Trường Vũ

5:51
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Tình Dại Khờ PHCD97 (2001) Listen Album

7.739

16

Biển Mặn

Trường Vũ

6:30
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Tình Khúc Trần Thiện Thanh 1 Listen Album

6.598

17

Miền Biển Mặn

Đan Trường

4:40
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Đình Văn; Album: Thương Thầm (2005) Listen Album

1.957

18

Hoa Biển

Nhật Trường

5:38
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Thy; Album: Chiều Trên Phá Tam Giang MCD (1995) Listen Album

10.631

Hoa Biển - Nhật Trường

Hoa Biển

Nhật Trường

4:56
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Anh Thy

715

20

Biển Tuyết

Nhật Trường

4:56
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Thy

342

Miền Biển Mặn (Live) - Đan Trường

4:40
HD 720p
Tình Ca Việt

Video Clip -> Việt Nam

Đình Văn (2015)

209

22

Chiều Biên Khu

Nhật Trường

4:08
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tuấn Khanh; Album: Ngợi Ca Quê Hương HMCD005 (1995) Listen Album

1.214

23

Cảm Giác

Biện Nhất Trung

4:21
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Biện Nhất Trung (2015)

162

24

4:05
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

407

25

Hoa Biển (Pre 75)

Nhật Trường

2:57
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Thy; Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 18 (Pre 75) Listen Album

308

     
Album: bien man nhat truong
Chuyện Giàn Thiên Lý 1 AsiaCD059 (1991)
Nhật Trường
Lossless
Nhật Trường Hát Một Mình CD15 (1999)
Nhật Trường
Lossless
Anh Về Với Em NVCD007
Nhật Trường
Lossless

bien man nhat truong

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)