Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: call me maybe carly rae jepsen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Call Me Maybe (Remix)

Carly Rae Jepsen

4:56
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Carly Rae Jepsen (2013)

359

2

Call Me Maybe

Carly Rae

3:19
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Carly Rae; Album: Call Me Maybe (Single) (2012) Listen Album

7.890

3

Talk To Me

Carly Rae Jepsen

2:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Curiosity EP (2012) Listen Album

1.111

4

Run Away With Me

Carly Rae Jepsen

4:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: E-Mo-Tion (2015) Listen Album

14.622

5

Better Than Me

Blood Orange; Carly Rae Jepsen

3:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Freetown Sound (2016) Listen Album

291

6

Love Me Like That

The Knocks; Carly Rae Jepsen

4:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 55 (2016) Listen Album

482

7

Curiousity

Carly Rae Jepsen

3:26
320kbps
Curiosity (6).mp3 Title: Curiosity Artist: Carly Rae Jepsen

US-UK -> Pop, rock...

Carly Rae Jepsen; Album: Curiousity- EP (2012) Listen Album

1.008

8

Roses

Carly Rae Jepsen

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jepsen; Ryan Stewart; Album: Emotion: Side B (2016) Listen Album

1.676

9

Cry

Carly Rae Jepsen

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jepsen; Nick Ruth; Crowe; Album: Emotion: Side B (2016) Listen Album

1.737

10

Sweetie

Carly Rae Jepsen

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Kiss (Deluxe Version) (2012) Listen Album

1.874

11

Store

Carly Rae Jepsen

3:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jepsen; Christopher J Baran; Campany; Ben Romans; Album: Emotion: Side B (2016) Listen Album

1.056

12

Mittens

Carly Rae Jepsen

4:09
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: A Canadian Christmas 5 (2012) Listen Album

617

13

Picture

Carly Rae Jepsen

3:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Curiosity EP (2012) Listen Album

1.030

14

Higher

Carly Rae Jepsen

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Greg Kurstin; Claude Kelly; Album: Emotion: Side B (2016) Listen Album

1.324

15

Fever

Carly Rae Jepsen

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jepsen; Shearer; Campany; Saul Alexander Castillo Vasquez; Album: Emotion: Side B (2016) Listen Album

1.161

16

Last Christmas

Carly Rae Jepsen

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Last Christmas (Single) (2015) Listen Album

7.742

17

Your Type

Carly Rae Jepsen

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: E-Mo-Tion (2015) Listen Album

12.437

18

Gimmie Love

Carly Rae Jepsen

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: E-Mo-Tion (2015) Listen Album

3.435

19

Boy Problems

Carly Rae Jepsen

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: E-Mo-Tion (2015) Listen Album

3.300

20

Warm Blood

Carly Rae Jepsen

4:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: E-Mo-Tion (2015) Listen Album

2.036

21

Black Heart

Carly Rae Jepsen

2:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: E-Mo-Tion (2015) Listen Album

1.963

22

All That

Carly Rae Jepsen

4:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: E-Mo-Tion (2015) Listen Album

2.629

23

First Time

Carly Rae Jepsen

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Carly Rae Jepsen; Rami Yacoub; Carl Falk; Wayne Hector; Album: Emotion: Side B (2016) Listen Album

1.548

24

All That

Carly Rae Jepsen

4:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: All That (Single) (2015) Listen Album

2.360

25

Favourite Colour

Carly Rae Jepsen

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: E-Mo-Tion (2015) Listen Album

1.837

Album: call me maybe carly rae jepsen
Call Me Maybe (Single) (2012)
Carly Rae
128kbps
Curiosity EP (2012)
Carly Rae Jepsen
Lossless
E-Mo-Tion (2015)
Carly Rae Jepsen
Lossless

call me maybe carly rae jepsen

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)