Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: han tinh lo mai anh chet pre 75 che linh
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:38
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lê Minh Bằng; Album: Chế Linh Và Tình Bơ Vơ (Pre 75) Listen Album

4.006

2

7:22
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi; Album: Chế Linh 2 - Tình Khúc Đoạn Trường (Pre 75) Listen Album

909

3

Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau (Pre 75)

Chế Linh; Thanh Tâm

3:54
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Việt Nam Nhạc Tuyển 1 (Pre 75) Listen Album

2.447

4

Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau (Pre 75)

Chế Linh; Thanh Tâm

3:29
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 19 (Pre 75) Listen Album

391

5

3:16
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Song Ngọc; Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 22 (Pre 75) Listen Album

339

6

Tình Mộng (Pre 75)

Giao Linh; Chế Linh

3:03
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 21 (Pre 75) Listen Album

1.535

7

Tình Mộng (Pre 75)

Chế Linh; Giao Linh

3:12
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Tiếng Hát Chế Linh 5 - Nhạc Tuyển (Pre 75) Listen Album

3.761

8

Lệ Tình (Pre 75)

Chế Linh

4:08
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trương Lê Sơn; Album: Tiếng Hát Chế Linh 3 (Pre 75) Listen Album

1.281

9

Lệ Tình (Pre 75)

Chế Linh

4:08
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trương Lê Sơn; Album: Tiếng Hát Chế Linh Nhạc Tuyển 2 (Pre 75) Listen Album

1.575

10

Lệ Tình (Pre 75)

Chế Linh

4:07
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trương Lê Sơn; Album: Nhạc Tình Xanh 3 - Chế Linh (Pre 75) Mặt A Listen Album

923

11

5:15
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Nguyên; Album: Trường Hải 6: Nhạc Không Chủ Đề (Pre 75) Listen Album

1.237

12

5:11
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Thời Trang Nhạc Tuyển - Kim Đằng 3 (Pre 75) Listen Album

1.199

13

4:08
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Việt Nam Nhạc Tuyển Đặc Biệt (Pre 75) Listen Album

818

14

4:03
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hùng Cường; Album: Chế Linh 2 - Tình Khúc Đoạn Trường (Pre 75) Listen Album

783

15

6:28
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Chế Linh 2 - Tình Khúc Đoạn Trường (Pre 75) Listen Album

950

16

4:33
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Nhạc Vàng Tuyển Chọn 4 Pre 75 (CD 1) Listen Album

2.988

17

6:25
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi; Album: Tiếng Hát Chế Linh 1 - Một Lần Hiện Diện (Pre 75) Listen Album

2.099

18

3:03
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 7 (Pre 75) Listen Album

633

19

4:33
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Premier 3 (Hôn Mê) - Thủa Ban Đầu (Pre 75) Listen Album

1.548

20

3:23
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Tiếng Hát Chế Linh 6 Nhạc Tuyển (Pre 75) Listen Album

1.240

21

Tình Bơ Vơ (Pre 75)

Chế Linh; Thanh Tuyền

6:25
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Chế Linh Và Tình Bơ Vơ (Pre 75) Listen Album

819

22

Tình Bơ Vơ (Pre 75)

Chế Linh; Thanh Tuyền

6:25
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Chế Linh Và Tình Bơ Vơ (Pre 75) Listen Album

4.102

23

Tình Chỉ Đẹp (Pre 75)

Thanh Tuyền; Chế Linh

3:38
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Việt Nam Nhạc Tuyển 1 (Pre 75) Listen Album

2.271

24

Nói Với Người Tình (Pre 75)

Chế Linh; Thanh Tuyền

3:26
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hàn Châu; Album: Nhạc Vàng Tuyển Chọn 3 Pre 75 (CD 1) Listen Album

4.387

25

Đoạn Cuối Tình Yêu (Pre 75)

Chế Linh; Thanh Tuyền

4:14
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tú Nhi; Album: Nhạc Vàng Tuyển Chọn 1 Pre 75 (CD1) Listen Album

4.502

     
Album: han tinh lo mai anh chet pre 75 che linh
Chế Linh Và Tình Bơ Vơ (Pre 75)
Chế Linh
320kbps
Chế Linh 2 - Tình Khúc Đoạn Trường (Pre 75)
Chế Linh
320kbps
Việt Nam Nhạc Tuyển 1 (Pre 75)
Chế Linh; Thanh Tâm
320kbps

han tinh lo mai anh chet pre 75 che linh

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)