Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: heart attack demi lovato
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Heart by Heart

Demi Lovato

3:44
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Diane Warren; Album: The Mortal Instruments: City of Bones (2013) Listen Album

103

2

Fix A Heart

Demi Lovato

3:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Unbroken (2011) Listen Album

5.503

3

Give Your Heart A Break (Live)

Fifth Harmony; Demi Lovato

2:10
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

1.090

4

Confident

Demi Lovato

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato, Max Martin, Savan Kotecha, Ilya Salmanzadeh.; Album: Confident (Deluxe Edition) (2015) Listen Album

17.301

5

Wildfire

Demi Lovato

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nicole Morier; Ryan Tedder; StarGate; Album: Confident (Deluxe Edition) (2015) Listen Album

1.080

6

Unbroken

Demi Lovato

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Unbroken (2011) Listen Album

3.668

7

Solo

Demi Lovato

3:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato; Scott Cutler; Anne Preven; John Fields; Album: Here We Go Again CD1 (2009) Listen Album

835

8

Yes

Demi Lovato

3:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato; Laleh Pourkarim; Album: Confident (Deluxe Edition) (2015) Listen Album

716

9

Father

Demi Lovato

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato; Album: Confident (Deluxe Edition) (2015) Listen Album

1.854

10

Stronger

Demi Lovato

4:18
64kbps

US-UK -> Pop, rock...

2.676

11

Lionheart

Demi Lovato

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ina Wroldsen; Steve Mac; Album: Confident (Deluxe Edition) (2015) Listen Album

2.561

12

Quiet

Demi Lovato

2:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato; Anne Preven; John Fields; Scott Cutler; Album: Here We Go Again CD1 (2009) Listen Album

716

13

Open

Demi Lovato

3:08
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Demi Lovato

1.058

14

Shadow

Demi Lovato

3:15
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Demi Lovato

1.592

15

Trash

Demi Lovato

3:49
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Demi Lovato

298

16

Aftershock

Demi Lovato

3:13
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato

644

17

Trainwreck

Demi Lovato

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato; Album: Don't Forget (Deluxe Edition) 8714215 (2009) Listen Album

2.389

18

Party

Demi Lovato

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato; Album: Don't Forget (Deluxe Edition) 8714215 (2009) Listen Album

2.378

19

Solo

Demi Lovato

3:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato; Scott Cutler; Anne Preven; John Fields; Album: Here We Go Again (Limited Edition) D000504602 (2009) Listen Album

2.427

20

Quiet

Demi Lovato

2:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato; Anne Preven; John Fields; Scott Cutler; Album: Here We Go Again (Limited Edition) D000504602 (2009) Listen Album

732

21

Lightweight

Demi Lovato

4:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Unbroken (2011) Listen Album

3.420

22

Mistake

Demi Lovato

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Unbroken (2011) Listen Album

4.080

23

Confident

Demi Lovato

3:25
260kbps

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato, Savan Kotecha, Ilya Salmanzadeh.; Album: Confident (2015) Listen Album

9.496

Confident - Demi Lovato

Confident

Demi Lovato

3:34
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Demi Lovato; Max Martin; Savan Kotecha; Ilya Salmanzadeh. (2015)

617

25

Confident

Demi Lovato

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Demi Lovato; Max Martin; Savan Kotecha; Ilya Salmanzadeh.; Album: Confident (Deluxe Edition) (2015) Listen Album

886

     
Album: heart attack demi lovato
The Mortal Instruments: City of Bones (2013)
Demi Lovato
320kbps
Unbroken (2011)
Demi Lovato
Lossless
Confident (Deluxe Edition) (2015)
Demi Lovato
Lossless

heart attack demi lovato

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)