Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: my flower jbj tsvcbz
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

My Flower

JBJ

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

559

2

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

135

3

3:26
Lossless
Say_My_Name-JBJ-29029812.flac Title: Say My Name Artist: JBJ

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Fantasy (2017) Listen Album

815

4

3:35
Lossless
On_My_Mind-JBJ.flac

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: True Colors (2018) Listen Album

255

5

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

107

6

Fantasy

JBJ

3:22
Lossless
Fantasy-JBJ-29029811.flac Title: Fantasy Artist: JBJ

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

발라드, 댄스 작사 김브라이언(Brian Kim), 중복아티스트비노출, 권현빈 작곡 Stephen Wrabel, Gladius, Britt Burton 편곡 이치원(EachONE); Album: Fantasy (2017) Listen Album

3.715

Fantasy - JBJ

Fantasy

JBJ

3:24
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

41

8

Fantasy

JBJ

3:24
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 김브라이언 (Brian Kim), 중복아티스트비노출, 권현빈 Composed: Stephen Wrabel, Gladius, Britt Burton Arranged: 이치원 (EachONE); Album: Fantasy (1st Mini Album) (2017) Listen Album

373

9

Moonlight

JBJ

3:26
Lossless
Moonlight-JBJ.flac

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics/작사: 키겐 (Kiggen), earattack (HeavyMental), 권현빈 Composer/작곡: earattack (HeavyMental), 리시 Arranger/편곡: earattack (HeavyMental), 리시; Album: True Colors (2018) Listen Album

266

10

Everyday

JBJ

3:37
Lossless
Every_Day-JBJ.flac

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics/작사: Zomay, 오브로스, real-fantasy, Mayfly, 김상균, 권현빈 Composer/작곡: 오브로스, Zomay, real-fantasy, Mayfly Arranger/편곡: 오브로스, real-fantasy, Zomay; Album: True Colors (2018) Listen Album

341

11

Fantasy

JBJ

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

155

12

Moonlight

JBJ

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

134

13

Every Day

JBJ

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

179

14

Be Joyful

JBJ

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

244

15

3:55
Lossless
True_Colors-JBJ.flac

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics/작사: Zomay, 오브로스, real-fantasy, Mayfly, 김상균, 권현빈 Composer/작곡: 오브로스, Zomay, real-fantasy, Mayfly Arranger/편곡: 오브로스, real-fantasy, Zomay; Album: True Colors (2018) Listen Album

337

16

3:56
Lossless
Wonderful_Day-JBJ.flac

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics/작사: Zomay, 오브로스, Bello, 김상균, 권현빈 Composer/작곡: 오브로스, Zomay, 5$, Bello Arranger/편곡: 오브로스, 5$; Album: True Colors (2018) Listen Album

223

17

3:55
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

106

18

3:56
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

122

19

4:06
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

280

20

4:01
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

830

21

3:45
Lossless
Ride_With_Me-JBJ-29029813.flac Title: Ride With Me Artist: JBJ

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Fantasy (2017) Listen Album

502

22

3:45
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: New Moon (Regular) L200001562 (2018) Listen Album

145

23

My Flower

Ladies' Code

3:07
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

(2016)

161

24

My Flower

Ladies' Code

3:07
261kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: MYST3RY DK-0887 (2016) Listen Album

152

25

Maika ~my flower~

Kei Takebuchi

4:37
256kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: KEI's 8 SRCL-8480 (2014) Listen Album

165

Album: my flower jbj tsvcbz
New Moon (Regular) L200001562 (2018)
JBJ
Lossless
Fantasy (2017)
JBJ
Lossless
True Colors (2018)
JBJ
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)