Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: ngay sau se ra sao quang le
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:32
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ

2.751

2

5:44
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Duy Quang 10 - Tình Thời Chinh Chiến DSCD036 (1993) Listen Album

2.762

3

5:36
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Trúc Phương; Văn Tùng; Album: Kể Từ Đêm Đó 096 (2015) Listen Album

748

4

5:51
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Randy Đặc Biệt 1 Listen Album

1.372

5

5:49
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh

598

6

6:13
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tuấn Vũ - Tiếng Hát Để Đời CD011 (1991) Listen Album

13.272

7

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Trường Vũ

5:43
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Vân Tùng; Album: Tình Ca Lính 6, Ngày Trở Về 087 Listen Album

8.400

8

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Sơn Tuyền

6:02
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Sơn Tuyền Đặc Biệt 3 (1989) Listen Album

3.059

9

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Hoàng Oanh

6:27
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vân Tùng; Album: Sao Chưa Thấy Hồi Âm HAGOLD CD004 (1989) Listen Album

4.139

10

6:12
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: The Best Selection 1 - Người Ra Vùng Hoả Tuyến (2011) Listen Album

1.472

11

6:13
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tuyệt Phẩm Để Đời CD1 Listen Album

1.240

12

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Thanh Tuyền

6:03
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mấy Nhịp Cầu Tre HACD053 (1993) Listen Album

2.209

13

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Thiên Trang

6:17
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Rumba Rumba AsiaCD008 (1989) Listen Album

7.539

14

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Hoàng Oanh

3:19
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vân Tùng; Album: Souvenir Kỷ Niệm 3: Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương (2004) Listen Album

1.261

15

7:19
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Dạ Lan 14 - Phượng Yêu (Tape) DL14 Listen Album

243

16

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Hoàng Oanh

6:40
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tiếng Hát Hoàng Oanh 5 (Tape) Listen Album

166

Ngày Sau Sẽ Ra Sao - Thiên Trang

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Thiên Trang

6:07
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh

830

18

6:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Người Mang Thương Nhớ PHCD001 (1991) Listen Album

1.600

19

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Tường Nguyên

5:48
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vân Tùng; Album: Gọi Đò NQCD003 (2006) Listen Album

2.779

20

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Trường Vũ

5:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vân Tùng; Album: Ngoại Ô Buồn PHCD106 Listen Album

2.032

21

5:14
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh

516

22

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Ngọc Sơn

6:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Ngại Ngùng MQCD (1994) Listen Album

892

23

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Mạnh Quỳnh

5:59
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh

48

24

Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Lưu Chí Vỹ

6:36
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Ngày Sau Sẽ Ra Sao (2015) Listen Album

4.179

25

6:29
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Hoàng Oanh 3 (Pre 75) Listen Album

840

Album: ngay sau se ra sao quang le
Duy Quang 10 - Tình Thời Chinh Chiến DSCD036 (1993)
Duy Quang
Lossless
Kể Từ Đêm Đó 096 (2015)
Lê Hải Đoàn; Kim Hồng
320kbps
Randy Đặc Biệt 1
Randy
Lossless

ngay sau se ra sao quang le

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)