Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: supermarket flowers ed sheeran
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Ed Sheeran (2013)

261

2

Photograph

Ed Sheeran

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; McDaid; Album: X (UK Deluxe Edition) (2014) Listen Album

37.973

Perfect - Ed Sheeran

Perfect

Ed Sheeran

4:39
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

(2017)

3.240

4

Drunk

Ed Sheeran

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Jake Gosling; Album: + (Deluxe Edition) (2011) Listen Album

1.285

5

Sing

Ed Sheeran

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Pharrell Williams; Album: X (UK Deluxe Edition) (2014) Listen Album

3.280

6

One

Ed Sheeran

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Album: X (UK Deluxe Edition) (2014) Listen Album

2.701

7

Firefly

Ed Sheeran

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 5 - Loose Change (2015) Listen Album

1.976

8

So

Ed Sheeran

4:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 5 - Vol 1 (2014) Listen Album

2.014

9

Bloodstream

Ed Sheeran

5:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Album: X (UK Deluxe Edition) (2014) Listen Album

1.458

10

Sunburn

Ed Sheeran

4:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Album: + (Deluxe Edition) (2011) Listen Album

2.088

11

This

Ed Sheeran

3:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Gordon Mills; Album: + (Deluxe Edition) (2011) Listen Album

495

12

Shirtsleeves

Ed Sheeran

3:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Album: X (UK Deluxe Edition) (2014) Listen Album

786

13

Sofa

Ed Sheeran

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 5 - Vol 1 (2014) Listen Album

1.421

14

Firefly

Ed Sheeran

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 5 - Vol 1 (2014) Listen Album

2.564

15

She

Ed Sheeran

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 5 - Vol 1 (2014) Listen Album

5.830

16

CoCo

Ed Sheeran

3:05
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Odis Flores

1.709

17

Eraser

Ed Sheeran

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Johnny McDaid; Album: Divide (Deluxe Edition) 190295851293 (2017) Listen Album

24.269

18

Barcelona

Ed Sheeran

3:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Album: Divide (Deluxe Edition) 190295851293 (2017) Listen Album

12.666

19

Sunburn

Ed Sheeran

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Album: 5 - Vol 1 (2014) Listen Album

698

20

Homeless

Ed Sheeran

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 5 - Vol 1 (2014) Listen Album

1.780

21

Fall

Ed Sheeran

2:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 5 - Vol 1 (2014) Listen Album

2.811

22

Nina

Ed Sheeran

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Johnny McDaid; Album: X (UK Deluxe Edition) (2014) Listen Album

1.044

23

Eraser

Ed Sheeran

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Johnny McDaid; Album: Divide (Deluxe) (2014) Listen Album

5.235

24

Sofa

Ed Sheeran

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 5 - Loose Change (2015) Listen Album

899

25

Barcelona

Ed Sheeran

3:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Album: Divide (Deluxe) (2014) Listen Album

2.251

Album: supermarket flowers ed sheeran
X (UK Deluxe Edition) (2014)
Ed Sheeran
Lossless
+ (Deluxe Edition) (2011)
Ed Sheeran
Lossless
5 - Loose Change (2015)
Ed Sheeran
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)